Polityka prywatności

Informacje o naszej firmie i stronie internetowej

Za treści znajdujące się na stronie www.hutengroup.com odpowiada HUTEN Sp.zo.o (dalej: „Spółka” lub „HUTEN”) z siedzibą przy ul. Dubois 36, 44-100 Gliwice, Polska

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych (przeniesienie następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni piktogram), które są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą polityką prywatności. 

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności na innych odwiedzanych stronach internetowych.

Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Jeżeli podczas wizyty na stronie skontaktujesz się z nami wysyłając wiadomość e-mail lub dzwoniąc pod jeden z podanych na stronie numerów telefonów, zdecydujesz się przekazać nam swoje dane osobowe.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w większości przypadków może być warunkiem koniecznym do nawiązania kontaktu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz. U. UE L119/1, dalej RODO) oraz przepisami polskimi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez HUTEN Sp.zo.o znajdują się na stronie www.hutengroup.com

Na tej stronie umieściliśmy klauzule informacyjne dostosowane do celu, w jakim chcesz się skontaktować z naszą Spółką (np. rekrutacja, kontakt biznesowy itp.).

Informacje o ruchu internetowym na stronie i plikach cookies

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie zostaną Państwo poinformowani o wykorzystywaniu przez naszą stronę plików cookies. 

Serwery wewnętrzne Spółki i zewnętrzne dostawców usług IT (które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) automatycznie rejestrują szczegóły wizyt na podstawie Twojego adresu IP.

Administrator serwisu instaluje za pośrednictwem serwisu następujące pliki cookies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki cookie są używane za Twoją zgodą. Możesz zarządzać plikami cookies dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Szczegóły znajdziesz w odpowiedniej instrukcji administratora przeglądarki (np. Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera).

Pozostawienie ich w ustawieniach domyślnych umożliwia zbieranie plików cookies i przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zapewniamy, że HUTEN Sp.zo.o instaluje tzw. cookies reklamowe wyłącznie w celu promowania zatrudnienia w Spółce,

ponieważ jako bardzo dynamicznie rozwijająca się firma nieustannie poszukujemy nowych pracowników.

Ujawnianie informacji i przekazywanie danych osobowych

Zapewniamy, że nie sprzedajemy ani w inny sposób nie przekazujemy Twoich danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem serwisu osobom trzecim w celach handlowych i marketingowych.

Konieczne może być przekazanie Twoich danych zewnętrznym usługodawcom, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług IT, rekruterom, pełnomocnikom.

Z uwagi na fakt, że Spółka jest częścią Huten z siedzibą w Kyeonggi (Republika Korei), HUTEN Sp.zo.o może przenosić

Twoje dane osobowe do Republiki Korei (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) w celach związanych ze świadczeniem usług IT oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Odbywa się to w oparciu o kompleksowy i globalny mechanizm zgodności. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych poza EOG można uzyskać kontaktując się z nami

pod adresem: huten@hutengroup.com

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem lub gdy ujawnienie następuje w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub

na żądanie organu administracyjnego lub w ramach innego postępowania i w związku z czym Spółka jest zobowiązana do ujawnienia tych danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Informacje i dane osobowe naszych Klientów przechowujemy nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania danych w odniesieniu do poszczególnych kategorii podmiotów znajdują się w szczegółowych przepisach RODO, dostępnych pod adresem: www.hutengroup.com

Prawa naszych Interesariuszy podających dane kontaktowe

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe,

w sytuacjach  przewidziane przepisami prawa prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych lub przeniesienia danych do innego Administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w niektórych przypadkach),

jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich  dane osobowe przez Huten są niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych,

masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o sposobie złożenia reklamacji znajdziesz pod adresem: https://uodo.gov.pl/,

jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które:

została przeprowadzona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Każdorazowo, gdy podajesz swoje dane, jesteś informowany o przysługujących Ci prawach w określonej sytuacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności lub Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: huten@hutengroup.com

lub listownie na adres pocztowy:

HUTEN Sp.zo.o

ul. Dubois 36, 44-100 Gliwice, Polska

Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza polityka prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji.  

Wyjaśnienia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie ogólnymi wyjaśnieniami, informacjami i próbkami. Nie powinieneś polegać na tym artykule jako poradach prawnych lub zaleceniach dotyczących tego, co powinieneś zrobić. Zalecamy zasięgnięcie porady prawnej, aby pomóc Ci zrozumieć i pomóc w tworzeniu Twojej polityki prywatności.